Hyresförhandlingar för hyror 2024

AB Bostäder påbörjar nu förhandlingar med Hyresgästföreningen om hyreshöjningar för 2024.

Vi följer den förhandlingsmodell som Fastighetsägarna, Hyresgästföreningen och Sveriges Allmännytta har antagit. Överenskommelsen beskriver vilka faktorer som ska ligga till grund för hyresutvecklingen i de årliga förhandlingarna.

Kostnadsökningarna för bolaget har de senaste åren varit väldigt höga och har inte täckts av tidigare års höjningar. Stigande räntor och ökade driftskostnader, som avgifter för värme, vatten och el gör att vi har ekonomiska utmaningar. Detta resulterar i högre hyreshöjningar än vi haft historiskt. Kostnaderna ser ut att öka ytterligare det kommande året och det är givetvis en påfrestning även för våra hyresgästers ekonomi, vilket vi har tagit hänsyn till i vårt yrkande på höjning.

AB Bostäder bedömer att förhandlingsmodellen visar på en hyreshöjning på cirka 9,75 %. Men med tanke på hyresgästernas ekonomi har vi lämnat ett förslag till Hyresgästföreningen på en genomsnittlig höjning på 7,75 % för år 2024.

För en genomsnittslägenhet på 66 kvm motsvarar det en höjning på 495 kr/månad.

Sidan uppdaterad 2023-10-20