Kommande hyreshöjning

AB Bostäder och Hyresgästföreningen har ännu inte kommit överens i förhandlingarna om hyreshöjning för 2023. Den 23 januari lämnade därför AB Bostäder in ett yrkande om att Hyresmarknadskommittén ska pröva ärendet. Hyresmarknadskommittén består av ledamöter från Sveriges Allmännytta och Hyresgästföreningen och medlar i och prövar tvister i samband med de årliga hyresförhandlingarna.

Vi har under förhandlingarna sänkt vårt ingångskrav och slutligen erbjudit 4,95 procent, något som Hyresgästföreningen inte går med på. Men vi tycker att vi kommit till den nivå som är acceptabel för bolaget. Vi har även tagit hänsyn till de parametrar som båda parter förbundit sig till i den trepartsöverenskommelse som antagits av Fastighetsägarna, Hyresgästföreningen och Sveriges Allmännytta. Det är en överenskommelse om vilka faktorer som ska ligga till grund för hyresutvecklingen i de årliga förhandlingarna.

Bolaget har kostnadsökningar på långt över tio procent på grund av extraordinära kostnader. Vi anser att vårt krav på höjning är motiverad och ska gå att klara av. Det är en liten höjning i jämförelse med andra.

En höjning av hyran med 4,95 procent i genomsnitt innebär en ökning av månadshyran med cirka 300 kronor. Hyreshöjningen kommer skilja mellan olika lägenheter beroende på storlek och område.

När en överenskommelse är klar kommer hyrorna höjas retroaktivt tidigast från februari 2023. Det innebär att den extra höjningen kommer läggas på hyresavin efterhand.

Tidigare nyhet 2022-12-21

Vi är medvetna om att många av er drabbas av stora kostnadsökningar och det har vi stor respekt för. Även vår verksamhet påverkas av detta, vilket gör att vi behöver höja hyran mer än vad vi gjort tidigare år. Hyresförhandlingarna med Hyresgästföreningen kommer inte vara slutförda i år. Justeringar av hyran kommer troligtvis läggas på din hyresavi tidigast i mars.

Eftersom hyreshöjningen kommer att gälla från 1 januari 2023 behöver ni räkna med att höjningen för januari och februari kommer läggas på senare. Vi har meddelat i våra förhandlingar att vi accepterar en så låg höjning som 350 kr/månad i genomsnitt. Men höjningen kommer skilja mellan olika lägenheter beroende på storlek och område.

Vi hoppas ni har förståelse för att höjningen blir något högre än tidigare. Det känns ändå bra att hyresrätten är mindre påverkad av kostnadsökningar än till exempel eget ägda bostäder.

God jul och ett Gott Nytt År önskar vi på AB Bostäder!

Sidan uppdaterad 2023-02-02