Tillgänglighetsredogörelse för bostaderlidkoping.se

AB Bostäder i Lidköping står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur bostaderlidkoping.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från bostaderlidkoping.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns. Kontakta webbansvarig.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

  • Vissa pdf-dokument är inte tillgänglighetsanpassade för att fungera med skärmläsare. Vår ambition är att nya pdf-dokument som publiceras från november 2020, där motsvarande innehåll inte finns på webbplatsen, ska vara tillgänglighetsanpassade.
  • Mina sidor och Lediga objekt presenteras på bostaderlidkoping.se i en IFRAME (ram) och är inte tillgänglighetsanpassat. Webbplatsen i denna IFRAME är kopplad till vårt marknadssystem som är en köpt tjänst. Våra leverantörer av denna tjänst jobbar på att tillgänglighetsanpassa sina tjänster vilket kommer märkas i kommande versionsuppdateringar.

Hur vi testat webbplatsen

Webbyrån Duva har gjort en oberoende granskning av bostaderlidkoping.se.

Senaste bedömningen gjordes den 26 oktober 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast den 12 februari 2021.

Sidan uppdaterad 2021-02-12