Styrelse

AB Bostäder i Lidköping ägs till 100 % av Lidköpings kommun. Bolagets verksamhet regleras, utöver lag och bolagsordningen, av direktiv utfärdade av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen och fastställda av bolagsstämman.

Styrelsen i AB Bostäder utses av Lidköpings kommunfullmäktige och speglar den politiska representationen i kommunen. Styrelsen består totalt av sju ordinarie ledamöter och sju suppleanter. Utöver den politiskt tillsatta styrelsen tillsätter arbetstagarorganisationerna två ledamöter och två suppleanter.

Styrelsen för AB Bostäder i Lidköping

Vill du veta lite mer om personerna i vår styrelse kan du läsa på sidan 6-7 i vår kundtidning Bomärket maj 2016.

Marita Bengtsson
Marita Bengtsson
Ordförande (S)

Belle 200x260
Bertil Arvidsson
Ledamot (V)

Eva Lager (3) 200x260
Eva Lager
Suppleant (L)


Henrik Arhursson
Suppleant (C)

Pär Johnson
Pär Johnson
Vice ordförande (L)

Jerry Nyberg 200x260
Jerry Nyberg
Ledamot (KD)

Stefan Amidzic (2) 200x260
Stefan Amidzic
Suppleant (S)

Jan Söderlund (2) 200x260
Jan Söderlund
Suppleant (M)

Lena Blomgren
Lena Blomgren
Ledamot (S)

Lennart Svensson (3) 200x260
Lennart Svensson
Ledamot (M)

Vahida 200x260
Vahida Mehinovic
Suppleant (S)

Christer Karlsson 200x260
Christer Karlsson
Ledamot (S)

Tomas Lidberg 002 200x260
Tomas Lidberg
Suppleant (S)

Carl-Åke Sjöqvist 200x260
Carl-Åke Sjöqvist
Suppleant (V)

Personalrepresentanter

Ordinarie: Björn Nordström, Anders Krantz

Sidan uppdaterad 2018-05-14

Tillbaka till toppen av sidan