På gång

Lidköpings kommun satte år 2013 upp en vision att kommunen t.o.m år 2030 skall växa med ca 7000 invånare, vilket innebär att vi skall bli 45000 invånare som bor inom Lidköping kommuns gränser. För att lyckas med detta mål, måste också ett antal bostäder byggas.

Sedan tidigare är AB Bostäder delaktig i Hamnstadsprojektet. Där är det tänkt att vi skall bygga ca 250 lägenheter under 15 års tid. Utöver Hamnstadsprojektet har AB Bostäder även planer för att skapa ytterligare boende i centrum eller stadsnära läge. Dels genom förtätning och förädling av befintliga fastigheter, men också genom nybyggnad och förvärv av fastigheter.

Det pågår också projekt med syfte att utveckla centrumnära handel och servicenäringar.

Här nedan kan du läsa om några av våra planer.


Entré Syd, Centrum

AB Bostäder, Näringslivsfastigheter och privatägda Frenbo har påbörjat ett samarbete för att titta på möjligheterna att bygga bostäder, lokaler och parkering på nuvarande Åhlénsparkeringen.

ValkyrianSärnmarksgatan, Centrum

Bygglov har också begärts för att eventuellt kunna bygga några fler lägenheter inom Valkyrian 5. Det gäller bland annat ombyggnad av den faluröda magasinsbyggnad som ligger utmed Särnmarksgatan. Där finns idag en antikaffär.

Schougska gården, Centrum

Untitled

För att bidra till ett levande centrum finns det planer på att nyttja en del av byggnaderna och Schougska gården i kvarteret Ottar till uteservering, scen och marknad. Gården ska då kunna delas in i en publik del och en mer privat del för de boende. Det är också viktigt att bevara den historiska miljö som finns på gården.

Sidan uppdaterad 2018-05-07

Tillbaka till toppen av sidan