Information om Covid-19

Här samlar vi information som rör AB Bostäder och coronaviruset Covid-19. Vi följer Folkhälsomyndighetens råd och och agerar aktivt för att minimera smittspridning.

Du bidrar till att undvika smittspridning genom att vara noggrann med din handhygien, håll avstånd till andra både inomhus och utomhus och stanna hemma om du är sjuk.


Uppdatering 2022-02-09

Med anledning av att de flesta restriktioner släpps från 9 februari 2022 går vi tillbaka till ordinarie öppettider. Se våra öppettider under Kontakta oss.

Råd och rekommendationer som ligger kvar efter 9 februari

 • Alla som är över 12 år bör vaccinera sig så snart som möjligt.
 • Stanna hemma och undvik kontakt med andra om du har symtom som kan vara covid-19.
 • Vuxna personer som inte har vaccinerat sig bör undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus.

Du hittar uppdaterad och säkerställd information på följande webbplatser:

Folkhälsomyndighetens webbplats
1177 Vårdguidens webbplats
Krisinformation.se


Uppdatering 2022-01-07

Med anledning av att det återigen är hög risk för smittspridning av coronavirus i Sverige har ledningen på AB Bostäder beslutat att stänga kontoret för besök från och med måndag 10 januari. Stängningen gäller tillsvidare.

Under de besökstider vi har, enligt våra öppettider, kommer vi att ha telefonöppet i stället.
Se våra öppettider.
Behöver du komma in till oss i något ärende är du välkommen att boka en tid på 0510-770800 så tar vi naturligtvis emot dig.

Vi uppmanar dig också att endast göra felanmälan som är akuta. Vi gör inte besök i lägenheter om det inte är absolut nödvändigt. Om vi måste komma hem till dig ber vi dig att inte vara i lägenheten medan vi arbetar, om möjligt. Kan du inte gå ut från lägenheten så ber vi dig att vara i ett annat rum än där vi är och jobbar.


Uppdatering 2021-12-21

Coronapandemin har nu pågått sedan 2020 och kommer fortsätta under lång tid framöver. Under december har restriktionerna skärpts ett antal gånger och från 23 december börjar ytterligare restriktioner gälla för att får ner smittspridningen och avlasta vården.

Vi fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer i vår verksamhet, vilket bland annat innebär att de som kan arbetar hemifrån. Vi är noga med att hålla avstånd både till varandra och våra kunder när vi måste vara på arbetsplatsen. Det är också viktigt att du som besöker oss eller bor i våra områden följer rekommendationerna och bara besöker oss eller tar emot besök från oss om du är helt frisk. Kontakta oss gärna på telefon eller via e-post om du har möjlighet.

Folkhälsomyndighetens rekomendationer och åtgärder mot covid-19


Uppdatering 2021-10-07

Folkhälsomyndigheten har från 29 september ändrat sina allmänna råd och rekommendationer. Läs mer på Folkhälsomyndighens sida vad som gäller.

Ändringarna innebär att vi har öppnat upp våra gemensamma lokaler och från 11 oktober öppnar vi även upp kontoret för spontanbesök igen. Vi återgår nu också till ordinarie arbetsätt på kontoret, ute i våra områden och i arbetet med underhåll.

Fortfarande gäller att vi alla har ett eget ansvar att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar och ska vara uppmärksamma på symtom på Covid-19. Om du får symptom  bör du stanna hemma och undvika att träffa andra.


Uppdatering 2021-02-18

Spridningen av covid-19 har åter börjat öka och skärpta rekommendationer gäller i Västra Götaland från 17 februari för att minska smittspridningen. AB Bostäder följer restriktioner och rekommendationer och anpassar verksamheten kontinuerligt.

Vi uppmanar dig att endast göra felanmälan av din lägenhet om det är akut. Vi gör inte besök och reparationer i lägenheter om det inte är absolut nödvändigt. Vid behov av besök kommer vi stämma av med dig om du har några förkylningssymptom innan vi besöker din lägenhet och gör en bedömning efter det. Vid vårt besök önskar vi att du som hyresgäst inte är i lägenheten. Kan du inte lämna lägenheten vill vi att du håller dig i ett annat rum än där vår personal är. Vår personal kommer vid besök att bära munskydd och visir.

Kontoret är fortsatt stängt och endast bokade besök gäller eller kontakt via e-post och telefon.


Uppdatering 2021-01-20

Vi har stängt alla våra gemensamma lokaler tills vidare. Riksdagen har beslutat om en ny tillfällig pandemilag som gäller från den 10 januari till den 30 september 2021. Enligt regeringens förordning inom ramen för den nya lagen får privata sammankomster i gemensamhetslokaler, festlokaler eller liknande högst ha åtta deltagare. Det är vi som hyr ut lokalen som är ansvariga för att deltagarantalet inte överstiger åtta personer, därför har vi stängt alla våra gemensamma lokaler tills vidare.


Uppdatering 2020-11-09

Kontoret  är stängt för spontanbesök från och med måndag den 9 november. Vi håller stängt fram till 11 januari 2021 men det kan förlängas beroende på hur situationen med Coronaviruset ser ut.

Vi tar emot bokade besök och hjälper dig gärna via email eller telefon. Du kan också göra flera av dina ärenden på Mina Sidor, tex söka lägenhet, göra felanmälan osv.


Uppdatering 2020-11-02

Smittspridningen av Covid-19 ökar i Västra Götaland! Från 2020-10-29 har Folkhälsomyndigheten i samråd med smittskyddsläkare i Västra Götaland fattat beslut om skärpta allmänna råd för vår region. För att ta del av innehållet hänvisar vi till Västra Götalandsregionens webbplats.

Den beskrivna hanteringen nedan kommer att gälla minst under hela 2020, men kan komma att förlängas.

Besök inte vårt kontor om du inte måste

Nu behöver vi alla bidra för att minimera smittspridning och vi uppmanar därför dig att inte besöka vårt kontor om du inte måste. Vi ser helst att du gör dina ärenden med oss digitalt på Mina sidor, via e-post eller ringer till oss på 0510-770800.

Felanmälan

Vi ber dig att tillsvidare avvakta med att göra felanmälan av din lägenhet som inte är akut. Med hänsyn till er, är både vi och våra entreprenörer försiktiga med att göra besök och reparationer i lägenheter om det inte är absolut nödvändigt. Vid behov av besök kommer vi stämma av med dig om du har några förkylningssymptom innan vi besöker din lägenhet och gör en bedömning efter det.

Både vår personal och entreprenörer vidtar ytterligare säkerhetsåtgärd genom att använda munskydd vid hembesök. Vi försöker även hålla avstånd till varandra och önskar därför att vi inte vistas i samma rum eller att ni inte är hemma vid besök från oss. Notera att det kan vara längre väntetid än normalt för att få sin felanmälan åtgärdad. Värdering av arbeten görs beroende på hur akut ärendet är.

Håll dig uppdaterad!

Håll dig uppdaterad genom att följa myndigheternas rekommendationer där du hittar uppdaterad och säkerställd information om coronaviruset Covid-19.

Länkar

Folkhälsomyndighetens webbplats
1177 Vårdguidens webbplats
Västra Götalands webbplats
Krisinformation.se

Information from Folkhälsomyndigheten regarding the coronavirus Covid-19 in several languages


Uppdatering 2020-05-19

Vi vill påminna alla att smittspridning av coronaviruset Covid-19 pågår fortfarande och att det är viktigt att fortsätta vara försiktig och att följa Folkhälsomyndighetens råd. Tillsammans kan vi bromsa smittan! Det är allas ansvar att hindra spridningen av sjukdomen covid-19.

Vi på AB Bostäder fortsätter att anpassa hur vi arbetar för att minska risken för smittspridning bland vår personal och våra hyresgäster. Varje vecka har AB Bostäders ledningsgrupp möte gällande coronaviruset Covid-19 där man uppdaterar sig om läget och ser till att vi i vår verksamhet följer Folkhälsomyndighetens råd.

Här kommer några viktiga saker som alla kan göra:

 • Stanna hemma även om du bara känner dig lite förkyld.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder.
 • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus.
 • Håll avstånd till andra på bussen, tåget, tunnelbanan, spårvagnen och andra allmänna färdmedel.
 • Undvik större sociala sammanhang som fester, begravningar, dop, kalas eller bröllop.
 • Håll avstånd till andra på idrottsplatser, badhus och gym och undvik att byta om i allmänna omklädningsrum.
 • Avstå från onödiga resor.
 • Är du 70 år eller äldre är det extra viktigt att du begränsar dina sociala kontakter och undviker platser där människor samlas.

Uppdatering 2020-04-28

Just nu gör vi allt vi kan för att arbeta på ett säkert och tryggt sätt som minskar smittspridningen av coronaviruset bland hyresgäster och personal. Vi fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och anpassar hur vi arbetar.

Både vi och våra entreprenörer undviker nu att göra besök och reparationer i lägenheter om det inte är absolut nödvändigt. Vi stämmer också av med dig om du har några förkylningssymptom innan eventuella besök i din lägenhet och gör en bedömning efter det.

Tvätta händernaHåll avstånd och var noga med handhygien!

Coronaviruset Covid-19 är en så kallad droppsmitta. Det innebär att den smittar genom att dina egna slemhinnor får kontakt med vätska från en smittad person. Genom att vara noga med handhygien och undvika att röra ögon, näsa och mun hjälper du till att förhindra smitta.

Läs mer hur du skyddar dig själv och andra på Folkhälsomyndighetens sida.


Information 2020-03-011

Med anledning av att det är en hög risk för smittspridning av coronaviruset Covid-19 i Sverige ber vi besökare till vissa av våra fastigheter att iaktta extra försiktighet.

Vi ber besökare till våra seniorboenden samt vårt kontor att inte komma in om man har förkylningssymptom som feber, hosta, halsont, snuva, andningssvårigheter, har varit i ett område där smittspridning pågår eller har varit i kontakt med person med misstänkt coronavirusinfektion.

Vi uppmanar dig att göra dina ärenden med oss digitalt på Mina sidor, e-post eller ringa till oss på 0510-770800. Känner du dig sjuk ber vi dig också att avvakta med att göra felanmälan av din lägenhet som inte är akut. Detta för att hindra smittspridning bland vår personal.

Håll dig uppdaterad genom att följa myndigheternas rekommendationer där du hittar uppdaterad och säkerställd information om coronaviruset Covid-19.

Sidan uppdaterad 2022-03-22