Skärpta rekommendationer Covid-19

Spridningen av covid-19 har åter börjat öka och skärpta rekommendationer gäller i Västra Götaland från 17 februari för att minska smittspridningen. AB Bostäder följer restriktioner och rekommendationer och anpassar verksamheten kontinuerligt.

Vi uppmanar dig att endast göra felanmälan av din lägenhet om det är akut. Vi gör inte besök och reparationer i lägenheter om det inte är absolut nödvändigt. Vid behov av besök kommer vi stämma av med dig om du har några förkylningssymptom innan vi besöker din lägenhet och gör en bedömning efter det. Vid vårt besök önskar vi att du som hyresgäst inte är i lägenheten. Kan du inte lämna lägenheten vill vi att du håller dig i ett annat rum än där vår personal är. Vår personal kommer vid besök att bära munskydd och visir.

Kontoret är fortsatt stängt och endast bokade besök gäller eller kontakt via e-post och telefon.

AB Bostäders information gällande Covid-19

Sidan uppdaterad 2021-02-18