Smittspridning av Covid-19 pågår fortfarande!

Uppdatering 2020-05-19

Vi vill påminna alla att smittspridning av coronaviruset Covid-19 pågår fortfarande och att det är viktigt att fortsätta vara försiktig och att följa Folkhälsomyndighetens råd. Tillsammans kan vi bromsa smittan! Det är allas ansvar att hindra spridningen av sjukdomen covid-19.

Vi på AB Bostäder fortsätter att anpassa hur vi arbetar för att minska risken för smittspridning bland vår personal och våra hyresgäster. Varje vecka har AB Bostäders ledningsgrupp möte gällande coronaviruset Covid-19 där man uppdaterar sig om läget och ser till att vi i vår verksamhet följer Folkhälsomyndighetens råd.

Här kommer några viktiga saker som alla kan göra:

  • Stanna hemma även om du bara känner dig lite förkyld.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder.
  • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus.
  • Håll avstånd till andra på bussen, tåget, tunnelbanan, spårvagnen och andra allmänna färdmedel.
  • Undvik större sociala sammanhang som fester, begravningar, dop, kalas eller bröllop.
  • Håll avstånd till andra på idrottsplatser, badhus och gym och undvik att byta om i allmänna omklädningsrum.
  • Avstå från onödiga resor.
  • Är du 70 år eller äldre är det extra viktigt att du begränsar dina sociala kontakter och undviker platser där människor samlas.

Länkar

Folkhälsomyndighetens webbplats
1177 Vårdguidens webbplats
Krisinformation.se
Lidköpings kommuns webbplats om coronavirus

Information from Folkhälsomyndigheten regarding the coronavirus Covid-19 in several languages


Uppdatering 2020-04-28

Just nu gör vi allt vi kan för att arbeta på ett säkert och tryggt sätt som minskar smittspridningen av coronaviruset bland hyresgäster och personal. Vi fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och anpassar hur vi arbetar.

Både vi och våra entreprenörer undviker nu att göra besök och reparationer i lägenheter om det inte är absolut nödvändigt. Vi stämmer också av med dig om du har några förkylningssymptom innan eventuella besök i din lägenhet och gör en bedömning efter det.

Tvätta händernaHåll avstånd och var noga med handhygien!

Coronaviruset Covid-19 är en så kallad droppsmitta. Det innebär att den smittar genom att dina egna slemhinnor får kontakt med vätska från en smittad person. Genom att vara noga med handhygien och undvika att röra ögon, näsa och mun hjälper du till att förhindra smitta.

Läs mer hur du skyddar dig själv och andra på Folkhälsomyndighetens sida.


Information 2020-03-011

Med anledning av att det är en hög risk för smittspridning av coronaviruset Covid-19 i Sverige ber vi besökare till vissa av våra fastigheter att iaktta extra försiktighet.

Vi ber besökare till våra seniorboenden samt vårt kontor att inte komma in om man har förkylningssymptom som feber, hosta, halsont, snuva, andningssvårigheter, har varit i ett område där smittspridning pågår eller har varit i kontakt med person med misstänkt coronavirusinfektion.

Vi uppmanar dig att göra dina ärenden med oss digitalt på Mina sidor, e-post eller ringa till oss på 0510-770800. Känner du dig sjuk ber vi dig också att avvakta med att göra felanmälan av din lägenhet som inte är akut. Detta för att hindra smittspridning bland vår personal.

Håll dig uppdaterad genom att följa myndigheternas rekommendationer där du hittar uppdaterad och säkerställd information om coronaviruset Covid-19.

Sidan uppdaterad 2020-05-19