Med anledning av coronaviruset

Med anledning av att det nu är en hög risk för smittspridning av coronavirus i Sverige ber vi besökare till vissa av våra fastigheter att iaktta extra försiktighet.

Till exempel ber vi besökare till våra seniorboenden samt vårt kontor att inte komma in om man har besvär av feber, hosta, halsont, snuva, andningssvårigheter, har varit i ett område där smittspridning pågår eller har varit i kontakt med person med misstänkt coronavirusinfektion.

Tvätta händernaVi uppmanar dig då istället att göra dina ärenden med oss digitalt på Mina sidor, e-post eller ringa till oss på 0510-770800. Känner du dig sjuk ber vi dig också att avvakta med att göra felanmälan av din lägenhet som inte är akut. Detta för att hindra smittspridning bland vår personal.

Håll dig uppdaterad genom att följa myndigheternas rekommendationer där du hittar uppdaterad och säkerställd information om coronaviruset och sjukdomen kallad Covid-19.

Länkar

Folkhälsomyndighetens webbplats – Här finns information på olika språk.
1177 Vårdguidens webbplats
Krisinformation.se
Lidköpings kommuns webbplats

Sidan uppdaterad 2020-03-31

Tillbaka till toppen av sidan