Ny tobakslag

Från och med den 1 juli 2019 gäller en ny tobakslag som bland annat reglerar rökning på utomhusområden som allmänheten har tillträde till.

Den nya lagen innebär att våra lekplatser blir rökfria (förbudet gäller även e-cigaretter). Rökförbudet gäller även utanför entréer till affärslokaler (till exempel butiker och frisörer).

Om någon trots förbudet skulle röka vid en lekplats eller allmän entré kan denna person avvisas. Om lekplatsen eller den allmänna entrén inte är tydligt avgränsad gäller förbudet i dess närmsta omgivning.

Läs mer om den nya Tobakslagen på Folkhälsomyndigheten

Sidan uppdaterad 2019-07-03