Matavfallsinsamling

AB Bostäder är först ut med att prova matavfallssortering i flerfamiljshus i Lidköping. I Lidköping har kommunfullmäktige tagit ett beslut om att ett systemet för insamling av matavfall ska införas för samtliga hushåll i Lidköpings kommun.

I november 2018 påbörjade AB Bostäder ihop med Renhållningen ett test med matavfallsinsamling i flerfamiljshus. Testet pågår på Kvarnegårdsgatan och Majorsallén där hyresgästerna har börjat sortera ut matavfall.

Alla hyresgäster i testområdet har varit inbjudna till ett informationsmöte och sedan har startpaket delats ut som innehåller bruna matavfallspåsar, påshållare och en sorteringsguide. Matavfallspåsarna är gratis och finns att hämta i den egna fastigheten. Det förpackade matavfallet kastas sedan i speciella bruna luckor i miljöhuset på gården.

MatavfallspåseVarför sortera?

Det finns ett nationellt mål i Sverige när det gäller matavfall om att kommunerna ska sortera ut matavfall.

Matavfall innehåller energi som genom rötning kan omvandlas till biogas och/eller fordonsgas. Restprodukten blir biogödsel som är en viktig produkt för att kunna återföra viktiga näringsämnen till kretsloppet.

I Lidköping slänger vi ungefär 3,5 kg matavfall per hushåll och vecka.

Vad får läggas i en matavfallspåse?

Matavfall är allt som blir över och som inte går att göra något annat med, när du har lagat eller ätit mat. Detta får alltså läggas i bruna påsen. Utöver det kan också hushållspapper samt förbrukade tepåsar och kaffefilter slängas tillsammans med matavfallet. Exempel på matavfall är äggskal, kaffesump, skal och rester från skaldjur, godis, skal från grönsaker och frukt.

Hur har det gått hittills?

Renhållningen i kommunen har gjort en första inventering i slutet av januari 2019 för att se hur det gått. Resultatet visar att det fungerar väldigt bra.

Visste du att

För varje kilo matavfall kan man köra nästan 2 kilometer på biogas.
Ett kilo matavfall räcker till att odla havre till cirka 9 portioner havregrynsgröt.

Kontaktperson på AB Bostäder för projektet är Eva Broberg, eva.broberg@lidkoping.se.

Sidan uppdaterad 2019-05-06