Våga fråga!

Våga fråga! Just nu pågår ”en vecka fri från våld”. Det är en återkommande kampanj- och aktivitetsvecka som sätter ljuset på det förbyggande arbetet mot våld.
Alla boende hos oss ska kunna leva ett liv utan oro och rädsla för våld i hemmet.

Tillsammans kan vi göra skillnad

Ser eller hör du tecken på att en granne far illa?
Förekommer det våld hos grannen?
Är du orolig för grannens barn?

Du kan ringa på hos grannen, fråga hur det är, det kan räcka att visa att du bryr dig för att en förändring ska ske.
Om bråk eller våld pågår och du själv inte vill ringa på, så kan du kontakta vår bosamordnare, störningsjour eller polis. Du kan vara anonym.

  • Bosamordnare på AB Bostäder telefon 0510−770810.
  • Vår störningsjour på kvällstid och helger, telefon 0510−20150.
  • Polisen, vid akuta situationer och stor oro, telefon 112.

Behöver du stöd för att du lever i en våldsam familj?

  • Kontakta Kvinnofridslinjen, telefon 020−505050, om du är utsatt för våld.
  • Kontakta Utväg Skaraborg om du utsätter din partner eller familj för kränkningar och våld och behöver hjälp att sluta, www.utvag.se
  • Kontakta BRIS om du är barn eller tonåring, telefon 116111 eller www.bris.se.

AB Bostäder och Lidköpings kommun står bakom policyn Huskurage. Läs mer på huskurage.se.

Sidan uppdaterad 2018-12-06