Grill- och eldningsförbud!

eldningsförbudLänsstyrelsen släpper på grillningsförbudet på egen tomt från och med tisdag 14 augusti klockan 9.00.

Det råder för övrigt grill- och eldningsförbud utomhus i hela Västra Götalands län. Förbudet gäller alla typer av grillar med öppen låga samt bränslen på alla platser förutom grillning i egen trädgård.

Tänk på att det fortfarande är förbjudet att grilla på allmän plats!

Läs mer om vad förbudet innebär på Länsstyrelsens hemsida.

Sidan uppdaterad 2018-08-13